Seminar “Artikulacija kao jedan od glavnih nosilaca muzičkog izraza 18.vijeka sa osvrtom na izvođačku praksu dvoglasnih invencija J. S. Bach na harmonici”

U okviru programa stručnog usavršavanja nastavnika, Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” organizovala je seminar dr Katje Pupovac. Veliki broj nastavnika, ne samo sa odsjeka harmonika, već i sa klavirskog, gudačkog, gitarskog, stručno-teorijskog, duvačkog odsjeka i odsjeka solo pjevanje, tokom osmočasovnog seminara 31. marta i 01. aprila, aktivno je učestvovalo u seminaru pod temom “Artikulacija kao jedan od glavnih nosilaca muzičkog izraza 18.vijeka sa osvrtom na izvođačku praksu dvoglasnih invencija J. S. Bach na harmonici”.

Katja Pupovac angažovana je kao profesor harmonike u muzičkoj školi u Šapcu i kao profesor metodike nastave harmonike na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu. Doktorsku diseratcija, pod nazivom  “Osnovna pravila artikulacije kao jednog od glavnih nosilaca muzičkog izraza 18. vijeka”, odbranila je 2016. godine. Dobitnik je mnogih međunarodnih nagrada, među kojima se izdvajaju nagrade na takmičenjima “Citta di Castelfidardo” (Italija) i “Diremose Prisen” (Danska). Usavršavala se kod priznatih umjetnika i pedagoga na harmonici, kao što su: Pavel Fenjuk, Boris Lenko, Žak Morne, Oleg Šarov, Elzbet Mozer, Anders Grote. Uspjehu njenog pedagoškog rada svjedoče nagrade njenih učenika na međunarodnim takmičenjima harmonike širom Evrope.