Naši učenici Nađa Grdinić (gitara), u klasi Dražena Jokovića i Milutin Radulović (violina) u klasi Marka Simovića, nastupili su na osnivačkom sastanku Poslovnog savjeta UNICEF-a o pravima djeteta koji je održan u Privrednoj komori Crne Gore.

UNICEF je osnovao Poslovni savjet za prava djeteta koji će omogućiti saradnju s privatnim sektorom kako bi se ujedinili napori i resursi za društveno odgovorne inicijative koje će dovesti do konkretnih, održivih i pozitivnih promjena u životima djece.

Cilj Poslovnog savjeta za prava djeteta je ulaganje sredstava direktno za djecu, kroz lakšu koordinaciju i zajedničke akcije privatnog sektora i UNICEF-a koje će doprinijeti rješavanju prioritetnih pitanja prava djeteta u zemlji.

Više o događaju na linku:

https://www.privrednakomora.me/saopstenja/unicef-osnovao-poslovni-savjet-za-prava-djeteta