Rezultati takmičenja XLIV Muzičkog festivala mladih

XLIV MUZIČKI FESTIVAL MLADIH CRNE GORE

Podgorica, 25-28. April 2017. godine

K  O N A Č N I    R E Z U L T A T I

 

 

Klavir:

Klavir pretkategorija

Klavir I kategorija

Klavir II kategorija

Klavir III kategorija

Klavir IV kategorija

Klavir V kategorija

 

Saksofon:

Saksofon pretkategorija

Saksofon I kategorija

Saksofon II kategorija

Saksofon III kategorija

Saksofon IV kategorija

 

Oboa:

Oboa pretkategorija

Oboa I kategorija

Oboa II kategorija

Oboa IV kategorija

 

Solo pjevanje:

Solo pjevanje pretkategorija A

Solo pjevanje pretkategorija B

Solo pjevanje I kategorija muški

Solo pjevanje Ia kategorija

Solo pjevanje Ib kategorija

Solo pjevanje II kategorija

Solo pjevanje III kategorija

 

Flauta:

Flauta pretkategorija

Flauta I kategorija

Flauta II kategorija

Flauta III kategorija

Flauta IV kategorija

Flauta V kategorija

Flauta VI kategorija

 

Klarinet:

Klarinet pretkategorija

Klarinet I kategorija

Klarinet II kategorija

Klarinet III kategorija

Klarinet IV kategorija

Klarinet V kategorija

 

Truba:

Truba pretkategorija

Truba I kategorija

Truba II kategorija

Truba III kategorija

Truba IV kategorija

 

Trombon:

Trombon pretkategorija

Trombon II kategorija

Trombon IV kategorija

 

Horna:

Horna III kategorija

Horna IV kategorija

 

Standardni sastavi:

Standardni sastavi II kategorija

 

Nestandardni sastavi bez klavira:

Nestandardni sastavi bez klavira pretkategorija

Nestandardni sastavi bez klavira I kategorija

Nestandardni sastavi bez klavira III kategorija

 

Nestandardni sastavi sa klavirom:

Nestandardni sastavi s klavirom pretkategorija

Nestandardni sastavi sa klavirom I kategorija

Nestandardni sastavi sa klavirom II kategorija

Nestandardni sastavi sa klavirom III kategorija

Nestandardni sastavi s klavirom V kategorija

 

Vokalno-instrumentalni sastavi:

Vokalno instrumentalni sastavi II kategorija

 

Orkestar: 

Orkestar I kategorija

Orkestar II kategorija