Realizovana vježba evakuacije u našoj školi

Uz koordinaciju predstavnika Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, g-dina Ljubana Tmušića i g-dina Vojina Vojinovića, juče je u našoj školi izvedena vježba evakuacije u slučaju zemljotresa.
Od urađenih planova zaštite i spašavanja, obuke dijela zaposlenih i same realizacije vježbe evakuacije, sve je sprovedeno sa ciljem jačanja sigurnosti i spremnosti naše škole za nepredviđene situacije.