Imali smo čast da ugostimo profesore sa Muzičke Akademije Cetinje, Vladimira Domazetovića i Bojana Martinovića, koji su održali majstorske radionice za naše klaviriste

Održane majstorske radionice su od velikog značaja za razvoj naših učenika. Kroz individualne časove, ali i pasivno učešće, učenici su imali priliku da dobiju dragocjene savjete, instrukcije, inspiraciju koja je neophodna za njihov dalji napredak.
Zahvaljujemo se profesorima Vladimiru Domazetoviću i Bojanu Martinoviću što su podijelili svoje znanje i iskustvo sa nama. Duboko cijenimo njihov doprinos obrazovanju mladih muzičara.