VJEŽBANJE KROZ IMPROVIZACIJU – IMPROVIZACIJA KROZ VJEŽBANJE
TIN DŽAFEROVIĆ (Hrvatska/Austrija)

Koncertna sala škole, srijeda 1. februar 2023. u 13h