Prve nagrade za Milicu Muhadinović i Šćepana Stojanovića na Festivalu harmonike Akordeon Art u Sarajevu 30.04.-03.05.2014.

Milica Muhadinović i Stojanović Šćepan, učenici četvrtog razreda srednje muzičke škole ” Vasa Pavić” u klasi Irene Merdović uspješno su nastupili na Internacionalnom Festivalu “Akordeon art” u Istočnom Sarajevu i osvojili prve nagrade u osmoj kategoriji.

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike “Novi Zvuk” organizovala je peti internacionalni festival harmonike “Akordeon Art”  od 30 .04 do 03 .05.2014. godine.

Festival  je okupio  veliki broj prijavljenih takmičara (260) iz Bugarske, Italije, Finske, Švajcarske,Nemačke, Poljske, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Srbije i BIH.

Odluku o nagradama donio je internacionalni žiri u sastavu: Mihail Šarabin, (Rusija), Dijana Stančeva (Makedonija), Petri Mekonen (Finska), Danijela Rakić (BIH), Viktor Novikov (Ukraina), Vojin Vasović (Srbija), Zorica Karakutovska (Makedonija), Nataša Gajić (BIH).