Promocija knjige Jelice Mijanović

U sirjedu, 11.04.2012. u koncertnoj sali muzičke škole “Vasa Pavić” u 20 sati biće upriličena promocija knjige “Najljepši klasici za male muzičare” Jelice Mijanović. Ova knjiga predstavlja zbirku transkripcija za učenike početnih razreda gitare.
Jelica Mijanović je nekadašnji đak muzičke škole “Vaasa Pavić”. Kao izuzetan talenat završila je srednju muzičku školu sa 16 godina. Studije je  započela na Muzičkoj akademiji u Beogradu i završila u Ženevi (Švajcarska) gdje i danas živi i radi. 

Biografija

Jelica Mijanović (1989, Podgorica) sa 21 godinu stekla je zvanje magistra muzičke pedagogije na Ženevskom muzičkom konzervatorijumu, gdje je i diplomirala, sa najvišom ocjenom, u klasi profesora Dušana Bogdanovića. Od septembra 2011. godine student je post-diplomskih studija instrumenta – gitare, takođe na Ženevskom muzičkom konzervatorijumu. Uporedo pohađa studije specijalizacije na Strazburškom konzervatorijumu, kod profesorke Suzane Prieto. Prve dvije godine studija završila je na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Vere Ogrizović, sa prosjekom 10. Srednje i niže muzičko obrazovanje stekla je u Podgorici, u klasi profesora Srđana Bulatovića i Nedjeljka Pejovića.

U Ženevi, gdje živi, predaje gitaru u muzičkoj asocijaciji Melody i anagažovana je za zamjene kao profesor gitare na Ženevskom muzičkom konzervatorijumu i Konzervatorijumu za muziku i ples. Takođe je predavač na Ženevskoj ljetnjoj akademiji u julu 2012. godine.

Na takmičenju u kategoriji za sve instrumente održanom u februaru 2011. godine u Bernu dobila je nagradu Švajcarske asocijacije muzičara (ASM) i Fondacije Kiefer Hablitzel (KHS), a bila je i stipendista švajcarskih fondacija Hans Wilsdorf, Hirschmann, Lyra i Barbour. Prethodne tri godine pohađala je Muzičku akademiju Kiđana (Academia Chigiana) u Sieni, kod profesora Oskara Gilje, gdje je u julu 2011. godine bila dobitnik nagrade Fondacije Rotary International, koja se dodjeljuje jednom od stotinak studenata različitih instrumenata koji pohađaju ovu akademiju; u julu 2010, bila je dobitnik  priznanja “Diploma di Merito”, kao i stipendije Vlade Italije – Ambasade u Podgorici, dok je, godinu ranije, bila stipendista Muzičke akademije Kiđana. Kao dobitnik stipendije za studente iz JIE u julu 2008. godine bila je učesnik seminara Austrijske barokne akademije u Gmundenu, Austrija. Tokom posljednjih pet godina, osvojila je devet prvih i tri druge nagrade na međunarodnim gitarskim takmičenjima. Dvostruki je dobitnik specijalne nagrade na republičkom takmičenju mladih Crne Gore, 2002. i 2006. godine.

Imala je master-časove kod najpoznatijih gitarista u svijetu – O. Gilje, G. Krivokapića, P. Romera, Z. Dukića, A. Dezideria, K. Markionea, H. Kepela, R. Ausela, T. Hopštoka, M. Dilje i drugih.

Nastupala je kao solista u Austriji, Crnoj Gori, Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Srbiji i Švajcarskoj.