Prijemni ispit za Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić”-Osnovno muzičko obrazovanje (PJ Tuzi)

Prijemni ispit za Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić” – Osnovno muzičko obrazovanje(PJ Tuzi)

održaće se 14.juna  od 14:00-18:00

Pripremni čas za učenike koji će polagati prijemni ispit održaće se 13.juna u 12:00.

 

Pravo polaganja prijemnog ispita imaju učenici:

  • 2012. godište – Prvi razred devetogodišnjeg školovanja; 
  • 2011. i 2010. godište – Direktni drugi razred devetogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrumenti: klavir, harmonika, gitara, violina, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, truba, horna i trombon;
  • 2009. godište – Prvi razred šestogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrument – tambura;
  • 2006. godište – Prvi razred trogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrument: viola.  

Za polaganje prijemnog ispita  potrebno je popuniti prijavu, koja se nalazi u prostorijama škole. Kandidat neće imati pravo na polaganje prijemnog ispita ukoliko ne pristupi istom sa popunjenom prijavom. 

Kandidati  od 2006. do 2011. godišta su u  obavezi  da u prijavi navedu instrument koji žele da sviraju. 

Ukoliko učenik položi prijemni ispit, a bude ispod crte za instrument koji je odabrao,  imaće mogućnost da se upiše na odsjek na kojem ima slobodnog mjesta.