Prijemni ispit za Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić”-Osnovno muzičko obrazovanje (Matična škola)

Prijemni ispit za Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić”-Osnovno muzičko obrazovanje (Matična škola)

održaće se 12. i 13.juna  od 16:00-20:30

Pripremni čas za učenike koji će polagati prijemni ispit održaće se 11.juna u 18:00.

 

Pravo polaganja prijemnog ispita imaju učenici:

  • 2012. godište- Prvi razred devetogodišnjeg školovanja; 
  • 2011. i 2010. godište – Direktni drugi razred devetogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrumenti: klavir, harmonika, violina, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, truba, horna i trombon;
  • 2009. godište – Prvi razred šestogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni intsrumenti: tambura, fagot i udaraljke; 
  • 2006. godište – Prvi razred trogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrumenti: solo pjevanje,  viola i  kontrabas.  

Prijemni ispit za SOLO PJEVANJE održaće se 13. juna u 18:00

 

Za polaganje prijemnog ispita  potrebno je popuniti prijavu, koja  se nalazi na portirnici škole. Kandidat neće imati pravo na polaganje prijemnog ispita ukoliko ne pristupi istom sa popunjenom prijavom. 

Kandidati  od 2006. do 2011. godišta su u  obavezi  da u prijavi navedu instrument koji žele da sviraju. 

Ukoliko učenik položi prijemni ispit, a bude ispod crte za instrument koji je odabrao,  imaće mogućnost da se upiše na odsjek na kojem ima slobodnog mjesta.