Predavanje za učenike III i IV razreda srednje škole

U petak, 12. aprila održano je predavanje – Multidisciplinarni pristup nastavi muzičkih predmeta: korelacija teorije muzike, solfeđa, harmonije i muzičkih oblika u radu sa učenicima srednje muzičke škole.
Predavanje su održale profesorice Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vedrana Marković i prof. mr Ana Perunović Ražnatović.
Predavanje je pokrilo ključne teme i metode koje su od krucijalnog značaja za uspjeh na prijemnom ispitu teorijske grupe predmeta, te je pružilo učenicima ne samo teorijsko znanje, već i praktične savjete koji će im koristiti u daljem obrazovanju i profesionalnom razvoju.
Zahvaljujemo profesoricama Muzičke akademije na izdvojenom vremenu i trudu da prenesu svoje znanje našim učenicima.