Održan seminar o značaju sindikata prosvjete u obrazovnom sistemu

Naš kolega, profesor engleskog jezika Jovan Drašković, održao je akreditovan seminar na temu “Značaj sindikata prosvjete u obrazovnom sistemu Crne Gore, novi zakon o vaspitanju i obrazovanju”. Seminar je bio namijenjen našim nastavnicima kao dio kontinuirane profesionalne podrške i razvoja.
Zahvaljujemo se profesoru Draškoviću na kolegijalnosti i ogromnom doprinosu obrazovanju kroz organizaciju ovog stručnog usavršavanja. Seminar je realizovan u saradnji sa njegovim kolegama iz Sindikata prosvjete, što je dodatno obogatilo diskusiju i pružilo praktične uvide u trenutne izazove i mogućnosti unapređenja našeg obrazovnog sistema.