Podjela rasporeda solfeđa i baletske škole

Podjela rasporeda solfeđa obaviće se po sljedećem rasporedu:

 

Ponedjeljak 03.09. od 9:00 do 13:00

Učionica br. 1 – nastavnica Daša Begović

Učionica br. 2 – nastavnica Milica Vučinić

Učionica br. 3 – nastavnica Ksenija Laković

 

Ponedjeljak 03.09. od 16:00 do 19:00

Učionica br. 1 – nastavnica Kaća Šćekić

Učionica br. 2 – nastavnica Ivan Tomas

Učionica br. 3 – nastavnica Snežana Ćosović

 

Utorak 04.09. od 9:00 do 13:00

Učionica br. 1 – nastavnica Kaća Šćekić

Učionica br. 2 – nastavnica Ivan Tomas

Učionica br. 3 – nastavnica Snežana Ćosović

 

Utorak 04.09. od 16:00 do 19:00

Učionica br. 1 – nastavnica Daša Begović

Učionica br. 2 – nastavnica Milica Vučinić

Učionica br. 3 – nastavnica Ksenija Laković

 

Učenicima I i II razreda (direktni II) predaju Milica Vučinić i Daša Begović

Podjela rasporeda za baletsku školu obaviće se u baletskim salama po sledećem rasporedu:

Ponedjeljak, 03.09. od 16:00 do 20:00

Utorak, 04.09. od 10:00 do 13:00