Osnovna baletska škola, Savremeni balet – Graham tehnika

1. video – jednostavna spirala

 

2. video – jednostavna kontrakcija

 

3.video – istezanje i disanje
Graham tehniku – tehniku savremene igre treba razumjeti kao jezik, kao formu komunikacije emocijama. Tehnika posjeduje emotivnu dubinu jednako koliko i fizički dio.

 

4. video – baunsi

 

5. video – razvijanje stopala

Ova tehnika korisna je za učenike i igrače širom svijeta. Vježbajte kretanje iz svog centra, upotrebu daha i disanja kroz pokret, vježbajte da budete svjesni ritma / “tajminga”, mjesta koje zauzimate u prostoru, kako da izvedete vrlo jednostavan gest, ali efektan.

 

6. video – izduživanje nogu

 

7. video – kombinacija / objašnjenje o elementima Graham tehnike

Spirale, element koji se razvija na podu, element koji uvjek iskazuje kontrast, svjesnost torza, korišćenja kontrakcija i daha, kako bi torzo mogao biti izražajan.