Osnovna baletska škola – Karakterne igre

Predmet: Karakterne igre
”Mađarska igra”
iz baleta “Labudovo jezero”, 2. čin
Muzika: P. I. Čajkovski
Koreografija: Marius Petipa i Lev Ivanov
Izvođenje: Marijinski teatar, 2013.godine