Osnovna baletska škola

Nastavnica baleta Ana Halas potrudila se da za ovu sedmicu pripremi materijal za online nastavu na drugačiji način od dosadašnjeg.

Materijal ima tri dijela: tekstualno objašnjenje, skica putem koje učenici mogu da prate pokret i video snimak na kojem učenici mogu da vide kako nastavnica Ana izvodi zadatak.
Klavirsku podlogu za video snimke pripremili su korepetitori naše baletske škole: Irena Ličina, Bojana Milačić i Olga Žulović Kadić.

Ovom prilikom zahvaljujemo dragoj Ani Halas na velikom trudu i profesionalnost koje iskazuju svakodnevno, kao i našim korepetitorima.

U nastavku možete vidjeti materijal za osnovnu baletsku školu za ovu sedmicu. 

#UčiDoma

I razred – PRVI PORT DE BRASS

Izvođenje:

Peta pozicija (nogu) – croisé, desna noga naprijed. Iz pripremne pozicije ruke idu u prvu poziciju, podižu se u treću poziciju, otvaraju u drugu poziciju, i snižavaju do početne pripremne pozicije. Da bi ova vježba imala odgovarajući karakter, treba izvesti „uzdah rukama“ na slijedeći način: kada se ruke otvore u drugu poziciju slijedi umjereni udah (bez dizanja ramena), dlanovi se okreću ka podu, i sa izdahom se mekano spuštaju ka dolje, sa prstima koji neznatno zaostaju, ali bez pretjeranog naglašavanja, i bez previše savijenog zgloba.
Kada ruka stiže u prvu poziciju glava se se blago naginje na lijevi obraz sa pogledom u desni dlan, kada su ruke u trećoj poziciji glava je pravo, kada se ruke otvaraju u drugu poziciju glava se blago okreće u desno . Pogled sve vrijeme prati ruke. Kada se pokret završi u pripremnoj poziciji, odakle je i počeo, glava je pravo.

 

 

I razred – DRUGI PORT DE BRASS

Izvođenje: 

Peta pozicija (nogu) – croisé, desna noga naprijed. Iz pripremne pozicije ruke idu u prvu poziciju, zatim u petu poziciju (lijeva ruka iznad glave), lijeva ruka putuje u drugu poziciju, a desna u treću (smjenjuju se). Lijeva ruka se snižava u pripremnu poziciju, ali je samo prolazi i nastavlja ka prvoj poziciji gdje se sastaje sa desnom rukom koja se istovremeno spuštala. Odatle se čitav pokret ponavlja. Glava prati pokret ruku u slijedećem maniru: kada su ruke u prvoj poziciji glava se blago naginje na lijevi obraz sa pogledom u desni dlan, u petoj poziciji ruku glava se okreće desno u blagi profil, kada se ruke smenjuju glava preko gore prati lijevu ruku, blagim pokretom brade na dolje glava se preko grudi okreće gledajući ispod desne ruke, a zatim se sa spajanjem ruku u prvu poziciju blago naginje na lijevi obraz sa pogledom u desni dlan.

 

II razred – TREĆI PORT DE BRASS

Izvođenje: 

Peta pozicija (nogu) – croisé, desna noga naprijed. Ruke se otvaraju u drugu poziciju sa glavom desno i „sa uzdahom“ (kako je objašnjeno kod prvog port de brass-a) se snižavaju u pripremnu poziciju, simultano savijajući tijelo naprijed na noge sa glavom pravo, držeći sve vrijeme kičmu pravo i bez puštanja sjedalnog dijela i kukova unazad. Gornji dio tijela sa izuzetno ispravljenom kičmom kreće sa vraćanjem u prvobitnu poziciju dok glava i ruke simultano prate taj pokret, ruke prolaze kroz prvu poziciju i nastavljaju do treće pozicije, i tada se kičma maksimalno savija u nazad, ali bez guranja kukova unaprijed i bez zabacivanja glave unazad; takođe ruke prilikom savijanja kičme nazad trebaju da ostanu ispred glave, tj. na polovini obraza i ne smiju da idu dalje od pogleda koji je fiksiran na njima. Gornji dio tijela se vraća do ispravljene figure, a ruke se sa malim zakašnjenjem za tijelom otvaraju najdirektnijim putem u drugu poziciju.

 

III razred – TEMPS LIÉ naprijed i nazad, (sa savijanjem tijela) – PORT DE BRASS

Izvođenje: 

Temps lie je uzajamno povezana vježba. Razvija koordinaciju pokreta i pomaže razvijanju umjetničkog izraza pokreta. Uči se odmah na sredini sale, u svojoj najjednostavnijoj formi, a tokom školovanja se sve više usložnjava. Drugi nivo po težini jeste temps lie sa savijanjem tijela naprijed i u stranu. Za temps lie (kako sam naziv kombinacije pokreta kaže) neophodno je postići potpunu slivenost pokreta.

 

IV razred – ČETVRTI PORT DE BRASS

Izvođenje: 

Peta pozicija (nogu) – croisé, desna noga naprijed. Ruke se kreću iz pripremne kroz prvu poziciju do pete pozicije (lijeva ruka iznad glave). Lijeva ruka se otvara u drugu poziciju dok se tijelo simultano rotira u lijevu stranu tako da desna ruka koja je već bila u drugoj poziciji stigne naprijed. Važno je da prilikom snažne rotacije tijela, stopala i kukovi ostanu nepomični, odnosno i dalje stoje u smjeru tačke osam u prostoru. Glava prati lijevu ruku, ali se u momentu kada ruka dostigne željenu poziciju brada blago spušta i polukružnim pokretom u pravcu grudi vraća naprijed ka desnoj ruci. Za vrijeme kružnog pokreta glave dlanovi se spuštaju na dolje sa prstima koji blago pokazuju u vis i dalj, ali bez pretjeranog savijanja zglobova šake, a laktovi se blago savijaju, kako bi čitava linija bila nježna i mekana. Nakon toga se desna ruka kreće do prve pozicije gdje je lijeva susrijeće sa malim pokretom odozdo, a gornji dio tijela se sinhrono sa rukama vraća u početnu poziciju. Nakon toga se ruke otvaraju u petu poziciju (lijeva ruka iznad glave) te se port de brass može završiti zatvaranjem ruku u pripremnu poziciju ili ponoviti.

 

 V razred – PETI PORT DE BRASS

Izvođenje:

Peta pozicija (nogu) – croisé, desna noga naprijed. Ruke se kreću iz pripremne kroz prvu poziciju do pete pozicije (lijeva ruka iznad glave). Tijelo i glava se savijaju naprijed na noge bez gubitka snage u kičmi koja ostaje maksimalno ispravljena. Lijeva ruka se snižava do prve pozicije dok je desna ruka prolazeći kroz pripremnu poziciju susrijeće u prvoj, gornji dio tijela se preko lijeve strane savija maksimalno unazad dok se desna ruka za vrijeme savijanja u nazad diže u treću poziciju, a lijeva otvara u drugu poziciju. Zatim se gornji dio tijela vraća u prvobitnu poziciju, dok se pri tom desna ruka otvara u drugu poziciju, a lijeva podiže u treću.
Najčešće se izvodi na kraju časa, kada su svi mišići dobro zagrijani. Peti port de brass razvija veću fleksibilnost.

 

VI razred – TEMPS LIÉ naprijed i nazad na 90º

Izvođenje: 

Temps lié je uzajamno povezana vežba. Razvija koordinaciju pokreta i pomaže razvijanju umjetničkog izraza pokreta. Uči se odmah na sredini sale, u svojoj najjednostavnijoj formi, a tokom školovanja se sve više usložnjava.
Temps lié sa podizanjem nogu naprijed, nazad i u stranu na 90º podučava se za srednji nivo znanja tj. pred kraj osnovne baletske škole. Pored potpune slivenosti pokreta u temps lié, takođe je neophodno postići izražajnost tijela u pozama i položajima; treba voditi računa da tijelo ostane “podignuto”, ramena otvorena i opuštena, noge otvorene, a pozicije ruku pravilne.