Osnovna baletska škola

I za ovu sedmicu, nastavnica Ana Halas snimila je materijal za naše balerine iz osnovne škole. Muzičku podlogu su pripremili korepetitori na baletu: Irena Ličina, Olga Žulović Kadić i Bojana Milačić.

 I i II RAZRED, vježbe na štapu

Rond de jambe par terre. Treći port de brass i relevé balans kao završetak.

#UčiDoma

 

III i IV razred

Battement fondu u stranu u kombinaciji sa battement soutenu naprijed, u stranu i nazad prstima na pod.

 

V i VI RAZRED, vježbe na štapu

Battement frappé naprijed i nazad; double frappé u stranu i double frappé sa završetkom na male poze effacé u kombinaciji sa passe relevé i attitude effacé nazad na 90 stepeni.