Osnovna baletska škola

Predmet: SAVREMENI BALET, Graham tehnika, Centar
Razred: V i VI

1.Plié

Govori Robert Cohan, učenik Marthe Graham i bivši igrač kompanije:
“Svako dokumentovanje je bitno za sve buduće nastavnike, u suprotnom tehnika neće stilski ostati verna originalu. Podučavanje igre oduvek je predstavljalo tranziciju, ali sada ta tranzicija zbog interneta postaje veća. Svi imaju mnogo veći pristup svakoj ideji.”

2. Kontrakcije od strane u stranu
3. Koračanja

Govori Virginie Mécene, direktorka Martha Graham Škole savremene igre, i Umjetnička direktorka kompanije:
“Mnogo je bitno dokumentovati tehniku. Mora postojati početni prostor koji proširujemo, kome nešto dodajemo, ili koji razvijamo. Moramo imati koren, koji je jako bitno dokumentovati.”

#UčiDoma