Osim Lole Stanišić, primjer ”željne muzičke omladine” na klaviru je i Ljubica Šoljaga, učenica III razreda