Obavezan dio programa za srednjoškolce koji pohađaju obrazovni program Muzički izvođač-klavirista su Preludijumi i fuge iz zbirke ”Dobro temperovani klavir”, J. S. Bach-a

”Dobro temperovani klavir” (Das wohltemperierte Klavier – WKT) je zbirka od 48 preludijuma i fuga u svim tonalitetima. Zbirka ima dvije sveske, a svaka sveska po 24 preludijuma i fuga.
I sveska (WKT I) nastala je u Ketenu 1722. godine, a II sveska (WKT II) u Lajpcigu 1744. godine.

U I svesci je napisano: „Preludijumi i fuge u svim tonalitetima, durskim i molskim. Na korist i upotrebu učenja željnje muzičke omladine, kao i onih koji su u studijama svojim već vještinom ovladali, a žele da slobodno vrijeme korisno provedu, sastavljeni i pripremljeni od Johanna Sebastiana Bach-a.“

Naša učenica II razreda Lola Stanišić primjer je naše ”željne muzičke omladine”. Lola je od ove godine učenica nastavnice Dragice Perović, a do ove godine bila je dio klase Anke Asanović. O njihovim pedagoškim uspjesima suvišno je govoriti.

Poslušajte 
J. S. Bach: Preludijum i fuga Fis-dur (WKT I)

#UčiDoma