Obavještenje o prijemu novih učenika

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU NOVIH UČENIKA U  POČETNE RAZREDE OSNOVNOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA I BALETSKOG OBRAZOVANJA

-OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE-

Prijavljivanje novih učenika za upisu u Muzičku početnicu (2008. godište), pripremni razred (2006. i 2007.godište) i prvi razred (2005.godište) će biti od 10. do 17. 06.2014. od 8.00-13.00 kod sekretara škole (I sprat).

Pripremni časovi za prijavljene kandidate će biti održani 18.-20.06.2014. u 18 sati.

Prijemni ispit za prijavljene kandidate biće održan 23.-25.06.2014. od 17 do 20 sati.

Rang lista primljenih kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli škole 27. 06. 2014. u 12.00.

Napomena 1: pri prijavljivanju u prijavni list, pored osnovnih podataka o djetetu (ime i prezime, godište) potrebno je  upisati matični broj djeteta i ostaviti br. telefona roditelja.

-OSNOVNO BALETSKO OBRAZOVANJE-

Prijavljivanje novih učenika za upisu  u pripremni razred baletskog obrazovanja (2005. i 2006.godište) biće od 10. do 17. 06.2014. od 8.00-13.00 kod sekretara škole.

Prijemni ispit za prijavljene kandidate biće održan 23.-25.06.2014. od 17 do 20 sati.