Obavještenje o proceduri za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu

Pjesma ”Pekarčić” je dio prijemnog ispita za sve kandidate osim za kandidate koji polažu prijemni za odsjek Solo pjevanje (trogodišnja muzička škola).

Procedura za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu

1. Prijavljivanje za prijemni ispit u skladu sa godištem djeteta i razredom u osnovnoj školi

Prijavljivanje će se obaviti od 01. juna zaključno sa 08. junom putem sajta škole www.vasapavic.me. Prilikom prijavljivanja, svaki kandidat će dobiti termin, tj. tačno precizirano vrijeme polaganja prijemnog ispita.

2. Polaganje prijemnog ispita

Polaganje prijemnog ispita obaviće se u preriodu od 10. juna do 25. juna. Svaki kandidat će imati tačno precizirano vrijeme polaganja prijemnog ispita. U slučaju da kandidat ne pristupi prijemnom ispitu u terminu koji je predviđen za njega, kandidat neće imati pravo polaganja prijemnog ispita u nekom od drugih termina.

Prijemni ispit se održava u Školi ”Vasa Pavić”. Komisija, koju čine nastavnici škole, bodovanjem ocjenjuje kandidate kroz tri segmenta: ritam (nakon nastavnika, kandidat treba da ponovi zadatu ritmičku figuru tapšanjem), intoniranje tonova (nakon nastavnika, koji intonira ton sa klavira, kandidat treba da intonira isti ton – otpjeva istu tonsku visinu) i intoniranje zadate pjesme ”Pekarčić” (uz klavirsku pratnju nastavnika, kandidat pjeva zadatu pjesmu, a ukoliko kandidat nije bio u mogućnosti da nauči zadatu pjesmu, može otpjevati dječju pjesmu po izboru).

3. Upis u osnovnu muzičku školu, nakon položenog ispita i rangiranja na bodovnoj listi ”iznad crte”

Nakon prijemnog ispita, biće objavljena bodovna rang lista. Sva djeca koja budu ”iznad crta” imaće pravo upisa u razred i odsjek za koji su polagali prijemni ispit. Ukoliko bude slobodnih mjesta na nekom od odsjeka, za sve učenike koji polože prijemni ispit, a budu ”ispod crte”, biće ponuđen upis u razred koji odgovara njihovom godištu, a na odsjek na kojem bude bilo slobodnog mjesta.