Obavještenje o polaganju popravnih i vanrednih ispita

Prijave za polaganje popravnih i vanrednih ispita treba predati od 14. do 18. avgusta 2017. godine u kancelariji sekretara škole od 08 do 12 sati.

Polaganje popravnih ispita će se održati od 21. do 25. avgusta 2017. godine. Raspored polaganja po predmetima biće naknadno objavljen.