Svi učenici koji su stekli uslov za upis u I razred srednje škole, originalnu dokumentaciju mogu predati sekretaru škole u ponedjeljak i utorak, 3. i 4. jula od 10 do 12h.

Predaja dokumenata označava vaš zvanični ulazak u našu školu!

Radujemo se što ćemo vas upoznati i biti dio vašeg obrazovnog puta.

Dobrodošli!