Nastavu smo preselili na ekrane

Svakodnevne maksimalne napore  za realizaciju online nastave iz predmeta Kamerna muzika ulažu naši nastavnici i učenici. 

Dijelimo sa vama fotografije sa časova Kamerne muzike (srednja muzička škola) nastavnice Ide Muratagić:
🎹 klavirski trio (Anika Pavićević, Sofija Marković, Snežana Banović)
🎹 klavirski duo (Ivona Pajković, Ljubica Šoljaga)
🎹 klavirski duo (Manja Radoičić, Anja Sučić)