Naši učenici Anika Pavličić (flauta), u klasi Borisa Nikčevića i Vuk Radunović (gitara) u klasi Marka Prentića, nastupili su na završnoj konferenciji „Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja TO REGOS projekta“, koja je održana 15. juna 2021. godine u Podgorici.

Skup je organizovan u saradnji ERISEE kancelarije, Privredne komore i Centra za stručno obrazovanje, koji su radili na implementaciji projektnih aktivnosti. Cilj konferencije je bio prezentacija rezultata i sagledavanje mogućnosti nastavka projekta, odnosno daljeg razvijanja i unapređivanja regionalne saradnje u ovoj oblasti.

Projekat planira da doprinese zapošljavanju mladih i njihovoj mobilnosti na tržištu rada u regionu jugoistočne Evrope, investiranjem u kvalitetno stručno obrazovanje i obuku relevantnu za tržište rada.

Na konferenciji su pored predstavnika gore pomenutih institucija, učestvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta,  Zavoda za školstvo i zapošljavanje, predstavnici privrednog sektora, te direktori škola i nastavnici.

Ovaj projekat finansira Austrijska razvojna agencija sredstvima iz Austrijske razvojne saradnje, a partneri u projektu su i: Inicijativa za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERISEE), koja je i koordinirala projektne aktivnosti u ekonomijama zapadnog Balkana, Alijansa za radno-bazirano učenje na zapadnom Balkanu (WBA4WBL) – VET agencije / centri iz regiona, KulturKontakt Austrija, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, te Privredna komora Austrije.)

Više o događaju na linku: https://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelnosti/regos-ka-regionalno-zasnovanim-standardima-zanimanja