Centar za stručno obrazovanje će, u skladu sa svojim nadležnostima, 3. i 4. maja 2023. godine održati II Državno takmičenje učenika srednjih škola iz oblasti Muzičke umjetnosti u Podgorici.

 Takmičenje će se održati u prostorijama škole domaćina JU Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” i JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” u Podgorici. Takmičenje je po karakteru bijenalno i organizuje se po ciklusima koji definišu discipline za takmičenje

Učenici se takmiče po kategorijama u okviru određenih disciplina. Prvu kategoriju čine učenici prvog i drugog razreda, a drugu kategoriju učenici trećeg i četvrtog razreda

Ove godine se organizuje takmičenje iz drugog ciklusa koje obuhvata sljedeće discipline:

• Harmonija;
• Analiza muzičkih oblika;
• Klavir;
• Flauta;
• Klarinet;
• Saksofon;
• Oboa;
• Horna;
• Truba;
• Trombon;
• Solo pjevanje;
• Kamerni ansambli – originalne kompozicije;
• Kamerni ansambli – originalne i transkribovane kompozicije;
• Orkestar.

Za takmičenje se prijavilo 112 učenika od kojih je jedan broj učenika prijavljen za takmičenje u dvije ili više disciplina.

Na takmičenju će nastupiti učenici iz pet srednjih muzičkih škola. Nakon završenog takmičenja, biće upriličen Koncert pobjednika, na kojem će nastupiti najbolji takmičari iz svih disciplina i na kojem će biti podijeljene medalje i pehari za najuspješnije takmičare.