Legat Nikole Mima Mitrovića

mimo mitrovic (1)

U srijedu, 8. aprila 2015. u 12 sati naša škola je dobila vrijedan poklon- Legat Nikole Mima Mitrovića, na čuvanje i korišćenje. Legat je uručio Mimov brat arhitekta Slobodan Mitrović. Legat se sastoji iz sedam cjelina: Stručna literatura, Transkripcije sola, Trubačke škole i etide, Real &Fake Books, Aranžmani, Jamey Aebersold Play-Along, Knjige o džezu, dakle, koje zajedno broje preko 300 bibliotečkih jedinica.

“Čitavog života, od najmlađih dana, Nikola Mimo Mitrović je poklanjao veliku pažnju ne samo vježbanju i usavršavanju na instrumentu nego i slušanju muzike i teorijskom muzičkom obrazovanju” naglasio je Slobodan Mitrović na svečanosti povodom uručenja Legata.

“Stalno učenje, seminari i škole trube, prikupljanje i izučavanje rijetke džez literature, slušanje muzike, karakterisali su njegovo bavljenje muzikom i u godinama kada je postao zreo muzičar. Uvijek je smatrao da je pored osnovnog talenta, ideja i vještina sviranja, literatura presudna za sazrijevanje i razvoj muzičara”.

Takav odnos prema teoriji i učenju je rezultirao vrijednom muzičkom bibliotekom a Legat je samo jedan njen dio koji je formirao Mimov drug i muzičar Dragiša Buha.

Svrha ovog Legata je da služi zadovoljenju obrazovnih, kulturnih, teoretskih, saznajnih potreba učenika, studenata, muzičara.

Direktor škole Ilija Dapčević se zahvalio na poklonu i ukazanom povjerenju i podsjetio da je škola sarađivala s Mimom u prvim godinama uvođenja izbornog predmeta Džez. Takođe je izrazio nadu da će Legat omogućiti svim zainteresovanim da dodatno prošire svoja znanja i da se usavršavaju.

Svečanost predaje Legata Nikole Mima Mitrovića je bila uveličana učešćem učenika srednje muzičke škole – polaznika izbornog predmeta Džez, koji su odsvirali nekoliko džez standarda.