Kao što smo nekoliko puta napisali, takmičarski planovi naših učenika i nastavnika nisu uspjeli da se realizuju ovog proljeća