Kada se kaže Camille Saint-Saëns teško da možemo da ne pomislimo na jednu od najpoznatijih kompozicija za violinu, ”Introdukciju i Rondo capriccioso” u a-mollu, koju je Saint-Saëns napisao za Pabla de Sarasate-a, španskog kompozitora i virtuoza na violini

Upravo Pablu de Sarasate-u, Saint-Saëns je posvetio Koncert za violinu i orkestar br. 3 u h-mollu, op.61.

Ovaj koncert često je dio repertoara poznatih violinista, a ovog puta Koncert za violinu i orkestar br. 3 je dio repertoara našeg talentovanog violiniste, Milutina Radulovića.

Milutin pohađa III razred srednje muzičke škole, obrazovni program Muzčki izvođač-violinista. Glavni predmet Violina pohađa u klasi našeg uspješnog nastavnika i koncertantog violiniste Marka Simovića.

Bravo!

#UčiDoma