Gitare, kao jednog od najpopularnijeg instrumenta, nikad dosta