Festival mladih muzičara Mediterana

05-11.09.2016. Forli (Italija)

unnamed

U periodu od 05-11. septembra 2016. godine na Muzičkom festivalu mladih Mediterana u Forliju (Italija), učestvovalo je šest učenika Srednje muzičke škole „Vasa Pavić“ koji su položili audiciju za učešće na ovom festivalu u okviru Ljetnjih majstorskih kurseva koji su održani u Prizrenu, od.12 do 16. jula 2016.godine. Majstorske kurseve u Prizrenu i Muzički Festival mladih Mediterana je organizovala NVO IPSIA (Instituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) iz Italije u okviru projekta „Muzika, most među ljudima-muzičke škole za mir“ u saradnji s partnerskim školama iz Italije („Angelo Masini“, Forli i „C. Rovoni“, San Sebastian) i zemalja Balkana: Crna Gora (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica), Srbija („Davorin Jenko“, Beograd), Makedonija („Ilija Nikolovski-Luj“, Skoplje), Kosovo („Lorenz Antoni“, Prizren), Albanija („Bashkija Shkoder“, Skadar), Slovenije (Glazbena sola Nova Gorica). Na festivalu su učestvovali mladi muzičari iz navedenih zemalja i škola.

Učenici naše škole koji su učestvovali na ovom Festivalu su: Neda Stojkanović (violina), Teodora Ćalić (viola), Slađana Raičević (solo pjevanje), Ivan Kaljević (harmonika), Vasilije Vujadinović (klarinet) i Sari Šaćiri (violončelo). O njima je brinula nastavnica Zorana Latković.

Festival se sastojao iz dva segmenta: majstorski kursevi (individualni časovi i probe kamernih ansambala i simfonijskog orkestra) i koncerti. Nakon tri dana cjelodnevnih priprema u muzičkoj školi „Anđelo Mazini“ (Angelo Masini), priređena su četiri koncerta: 8. i 9. septembra koncert solista i svih kamernih ansambala u koncertnoj sali škole, 10. i 11. septembra koncert tri kamerna ansambla i simfonijskog orkestra. Koncerti su se održali na velikoj sceni pozorišta, u mjestu San Sofia nedaleko od Forlija (10. septembra), i u nekadašnjoj katedrali, današnjem auditorijumu San Đakomo, u Forliju (11.9.). Svi koncerti su bili dobro posjećeni. Organizator festivala kao i direktor muzičke škole su izrazili veliku zahvalnost našoj školi na saradnji i zadovoljstvo nivoom pokazanog znanja i umijeća naših učenika. Svim učesnicima festivala su dodijeljene diplome o učešću.

Ovaj projekat je nastao na inicijativu Ipsia NVO 2013 godine kao partnerstvo između škola iz Italije „Angelo Masini“ iz Forlija i „C. Rovoni“ iz San Sebastiana i škole „Lorenc Anrtoni“ sa Kosova. Narednih godina projekat je proširen na zemlje Zapadnog Balkana. Do ove godine u su projektu učestvovale sledeće škole:“Lorenc Antoni” Muzička škola, Prizren, “Stevan Hristić”, Muzička škola Stanišor – Novo Brdo, “Ilja Nikolovski – Luj”, Muzička škola Skoplje, Makedonija, “Prenke Jakova” Muzička škola Skadar, Albanija, “Vasa Pavić” Umjetnička škola za muziku i balet, Podgorica, Crna Gora, “Cesk Zadeja” Muzička škola Ferizaj, Kosovo, “Prenke Jakova” Muzička škola, Đakovica, Kosovo, “Prenke Jakova” Muzička škola Priština, Kosovo, “Halit Kasapolli” Muzička škola, Peć, Kosovo, “Sh. M. M.” Muzička škola Gnjilane, Kosovo., “Sh. U. M.” Muzička škola, Orahovac, Kosovo.

Naša škola se uključila u projekat 2015. godine na poziv organizatora (Ipsia).