AXIS Radionica 24.-28.03.2014.

Od 24. do 28. marta 2014. u školi se održava AXIS radionica koju vodi gost profesor Tatjana Prelević, pijanistkinja, kompozitorka i profesorica kamerne muzike na Muzičkoj Akademiji u Hanoveru (Njemačka).

AXIS znači povezivanje linije između dva pola: u našem slučaju između stare ili tradicionalne muzike i savremene muzike s početka 20 vijeka – nove muzike.

Da li su polovi stvarno toliko udaljeni kao što se čini?

Da li konstrukcije 17,18 i 19 vijeka nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa klasterima, dodekafonijom ili improvizacijom ili postoji neka univerzalnost nezavisna od sredstava i tehnik komponovanja?

Ova muzička radionica će pokušati da na ova i slična pitanja da poneki odgovor i još više probudi interese za samostalno istraživanje.

Radionica obuhvata rad sa učenicima na repertoaru klasične i savremene muzike pisane za soliste i kamerne sastave kao i kompozitorsku radionicu.

Raspored:

Dan 1 (ponedeljak, 24.03.2014.):

10.00-12.00 nastava sa pianistima –Repertoa klasična literatura

Dan 2:  (utorak, 25.03.2014.)

10.00-12.00 nastava sa pianistima  – Repertoar savremena literatura

(literatura 20-ti vijek)

15.15-16.45 Kamerna muzika- klavirski trio

Dan 3: (srijeda, 26. 03.2014.)

12.00-13.30 prva radionica za učenike obavezne i izborne  nastave kompozicije-analizira se jedno djelo savremene literature- Pianista ili ansambl izvode kompoziciju i onda se vodi diskusija sa analizom.

13.45 -15.15h Kamerna muzika- klavirski trio

Dan 4:  (četvrtak, 27.03.2014.)

10.00-12.00 Nastava sa klaviristima ( klasicna Literatura)

13.45-15.15 Kamerna muzika- klavirski trio (Literatura slobodnog izbora).

16.00-17.30  – gudački kvartet (Literatura slobodnog izbora)

Dan 5: (petak, 28.03.2014.)

12.50-13.20  Kompoziciona radionica

13.30-15.00- Kamerna muzika-gudački kvartet

19.00 Završni koncert