Daily Archives: September 2, 2022

Obavještenje

Poštovani učenici i roditelji, obavještavamo vas da je u toku izrada rasporeda časova za učenike osnovne muzičke škole. Raspored za predmet Solfeđo sa teorijom muzike će biti gotov do kraja sledeće…

Read more