Obavještenje

Predaja dokumenata za polaganje prijemnog ispita srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja vršiće se 11- 15. juna u periodu od 08:30- 14:00 kod sekretara škole. 

Prijemni ispit će se održati 19. juna. 

Satnica prijemnog ispita će naknadno biti definisana. 

 

 

This entry was posted in Ostalo. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.