U ponedjeljak, 1.aprila kompozitorka Nina Perović održala je predavanje na temu savremene crnogorske muzike

Od Žarka Mirkovića i Senada Gačevića, preko Aleksandra Perunovića do kompozitora novije generacije kao i svog stvaralaštva, predstavila je neke od kompozicija za različite muzičke sastave.
Kroz interakciju, aktivno slušanje i tumačenje sadržaja (primarno od strane učenika), naši učenici imali su priliku da se sretnu sa savremenim crnogorskim stvaralaštvom.
Predavanje je održano u okviru edukativnih radionica “Muzički krug”.