Obavještenje

Upis kandidata koji su primljeni u I razred srednje škole obaviće se kod sekretara od 24. juna do 27. juna u periodu od 08:30 do 14:00

Za upis, potrebno je popuniti prijavu koja se može preuzeti u kancelariji sekretara.

 

This entry was posted in Ostalo. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.