Uspjesi naših učenika na međunordnim takmičenjima u školskoj 2018/2019.godini

U toku školske 2018/2019. godine naši učenici su pored Muzičkog festivala mladih Crne Gore učestvovali na velikom broju međunarodnih takmičenja i ostvarili zapažene rezultate.  

Na klavirskom odsjeku osnovnog muzičkog obrazovanja učenik Vedad Vesnić, klasa Ida Muratagić, osvojio je Specijalnu nagradu na međunarodnom takmičenju u Bečeju i  prvu nagradu na Međunardonom takmičenju pijanista Slavenski, Novi Sad. 

Učenice Danica Gogić i Ema Kujović iz klase Milene Nikočević, u disciplini klavir četvotoručno, osvojile su na Međunarodnom takmičenju u Bijeljini Prvu nagradu, dok su na tom istom takmičenju učenici srednjeg obrazovanja ostvarili sljedeči uspjeh:

Manja Radoičič, klasa Irma Marković, III nagrada;

Adrijan Štulić, klasa Milena Nikočević, II nagrada;

Petar Popović, klasa Milena Nikočević, I nagrada;

Sofija Musić, klasa Irma Marković, III nagrada;

Snežana Banović, klasa Dragica Perović, III nagrada.

Na IX Pijanističkom takmičenju ,,Andrea Baldi” u Bolonji, učenica Dušanka Jaramaz, klasa Jelena Krivokapić, osvojila je I nagradu. 

Na Internacionalnom tamičenju ,,Santa Centrione”  u Chitiju, predstavile su se naše dvije učenice iz klase Irme Marković  i osvojile nagrade: Manja Radoičić II nagradu i Sofija Musić I nagradu. 

Učenica Lola Stanišić iz klase Anke Asanović, je učestvovala na Internacionalnom takmičenju u Skadru i osvojila I nagradu.

 

Na gudačkom odjseku srednjeg muzičkog obrazovanja učenici su pokazali sljedeći uspjeh:

-Sofija Marković – violina iz klase Marka Simovića

Međunarodno takmičenje ,,Polyhimnia” Skoplje I nagrada

Međunarodno takmičenje ,,Pjetar Gaci” Skadar III nagrada

Mešunarodno takmičenje ,,Zlatne stepenice” Valjevo, III nagrada:

Miljan Stanišić – violina iz klase Marka Simovića

Whitgift International Music Competiton London, I mjesto

Međunarodno takmičenje ,,Pjetar Gaci” Skadar, Specijalna nagrada

Međunarodno takmičenje ,,Petar Konjović”, Beograd, II nagrada;

Milutin Radulović – violina iz klase Marka Simovića

Međunarodno takmičenje ,,Polyhimnia” Skoplje, I nagrada

Međunarodno takmičenje ,,Pjetar Gaci” Skadar, nagrada za učešće

Međunarodno takmičenje ,,Petar Konjović”, Beograd, III nagrada

-Jovan Jovović – violina iz klase Marka Simovića

Međunarodno takmičenje ,,Polyhimnia” Skoplje, II nagrada

Međunarodno takmičenje ,,Zlatne stepenice” Valjevo, II nagrada;

-Viktor Huter – violina iz klase Marka Simovića

Međunarodno takmičenje ,,Polyhimnia” Skoplje, I nagrada

Whitgift International Music Competiton London, III mjesto;

-Milena Jaramaz – violina iz klase Marka Simovića

Međunarodno takmičenje ,,Zlatne stepenice” Valjevo, II nagrada

-Sari Šačiri – violončelo  iz klasa Mladen Popović 

Međunarodno takmičenje ,,Zlatne stepenice” Valjevo, I nagrada

Međunarodno takmičenje ,,Pjetar Gaci” Skadar, I nagrada.

 

Učenici duvačkog odsjeka su takođe učestvovali na Međunarodnom takmičenju ,,Polyhimnia”, Skoplje, gdje su pokazali sljedeće rezultate: 

Nina Filipović i Ksenija Andijašević, učenice horne iz klase Maše Tulić osvojile su I nagradu.

-Dina Nikolić – flauta, iz klase Lele Pešić, I nagrada; 

-Staša Gačević i Miona Miljanić – fluta, iz klase Lele Pešić, II nagrada; 

-Anika Pavičević – flauta, iz klase Borisa Nikčevića, Specijalna nagrada; 

-Lana Marković i Vuk Živković – flauta, iz klase Borisa Nikčevića, I nagrade;

-Zorica Pavićević – flauta, iz klase Borisa Nikčevića, II nagrada.

 

Na gitarskom odsjeku učenice Neda Dragišić i Anja Janičič iz klase Bojane Brajović osvojili su dvije I nagrade na Guitar festu i II nagradu na Međunarodnom takmičenju u Tivtu osvojila je učenica Anja Janičić. Učenici iz klase Borjana Radovića učestvovali su na Međunarodnom takmičenju u Tivtu: učenica Anja Petričić osvojila je II nagradu, a Matija Đukić i Filip Miladinović III nagradu. Na istom takmičenju učenici iz klase Dražena Jokovića, David Božović i Itan Čičić osvojili su I i II nagradu. 

Na Međunarodnom takmičenju u Bijelom Polju predstavili su se i učenici iz klase Petra Dobričanina i osvojili sljedeče nagrade: 

-Danilo Izgarević, I nagrada;

-Nikola Mitrović, II nagrada;

-Nemanja Bulatović, II nagrada;

-Andrej Đukanović, II nagrada;

-Danilo Gorović, II nagrada;

-Ajša Reković, III nagrada;

-Jana Filipović, III nagrada.

Na Međunarodnom takmičenju u Tivtu učenik Danilo Izgarević je osvojio III nagradu.  Na istom takmičenju, učenik Vuk Radunović iz klase Marka Prentića osvojio je I nagradu, dok je učenik Matija Vuletić osvojio II nagradu. 

 

Učenici odsjeka solo pjevanje takođe su se predstavili na Međunarodnim takmičenjima i ostvarili zapažene rezultate na sljedećim takmičenjima:

Međunarodno takmičenje solo pjevača ,,Nikola Cvejić”, Ruma

-Lorena Janković,  klase Marina Cuca Franović, I nagrada;

-Anja Radović, klasa Zorana Latković, I nagrada i Nagrada za najbolje izvođenje domaćeg kompozitora;

-Jovana Bulatović, klasa Zorana Latković,  II nagrada;

-Antonia Vučinović, klasa Zorana Latković,  II nagrada;

-Anđela Spaić, klasa Marina Cuca Franović, I nagrada;

Međunarodno takmičenje solo pjevača ,,Lazar Jovanović”, Beograd

-Milica Žižić, klasa Ivana Pekić, II nagrada;

-Anja Radović, Klasa Zorana Latković, I nagrada;

-Maša Vujadinović, klasa Ivana Pekić, I nagrada;

-Milica Pejović, klasa Ivana Pekić, I nagrada;

Međunarodno takmičenje solo pjevača ,,Lav Mirski”, Osijek

-Lorena Janković, klasa Marina Cuca Franović, I nagrada;

-Anja Radović, klasa Zorana Latković, I nagrada;

-Jovana Bulatović, klasa Zorana Latković, II nagrada,

-Milica Žižić, klasa Ivana Pekić, II nagrada;

-Antonia Vučinović, klasa Zorana Latković, II nagrada,

-Anja Radović i Jovana Bulatović, klasa Zorana Latković, II nagrada.