”Weep o mine eyes”

Jedna od kompozicija na kojoj rade učenici srednje muzičke škole sa direktoricom Zojom Đurović  je ”Weep o mine eyes”, John Bennet-a.

Ovo je jedna od zadatih kompozicija iz predmeta Hor, a notni i zvučni zapis kompozicije, možete naći na linku ispod.