Više puta spominjali smo poteškoće sa kojima se susrijeću naši nastavnici i učenici tokom realizacije online nastave.

Danas sa vama dijelimo još jednu poteškoću koja glasi: ”Kako realizovati nastavu iz predmeta Uporedni klavir, kada učenik nema klavir kod kuće?”
Zvuči nemoguće u tolikoj mjeri, da svi odmah odustajemo. Ipak, ne!

Improvizacijom, koja je nama muzičarima i tekako blsika, nastavnica Dragica Perović i njena učenica Iva Durković riješile su ovaj problem.

Umjesto vježbanja zadate kompozicije iz predmeta Uporedni klavir na klaviru, Iva kompoziciju vježba na Violi. Na ovaj način, Iva i dalje redovno ima časove Uporednog klavira i u kontaktu je sa zadatim programom.

Nadamo se da će Iva, koja pohađa obrazovni program Muzički izvođač – violista, uskoro moći da se vrati vježbanju klavira, a do tada, zahvaljujemo se njoj i nastavnici Dragici za sve napore koje ulažu.

Poslušajte kako ”Tarantela”, kompozitora Marsdena, zvuči na violi.

#UčiDoma