Uspomene na naše kolege koje nijesu više sa nama uvijek ćemo čuvati.

Našoj dragoj Ani Perazić posvećujemo sjutrašnji koncert, na koji vas pozivamo.

Kamerna sala Muzičkoj centra Crne Gore, 20. decembar u 12h