Uspjeh Maše Vujadinović na Internacionalom takmičenju mladih muzičara u Udinama (Italija)

21-25.06.2017.

Masa Vujadinovic Udine

Maša Vujadinović, učenica drugog razreda srednje muzičke škole na odsjeku za klavir, u klasi Jelene Krivokapić, osvojila je Drugu nagradu (93.90 poena)  i Specijalnu nagradu za interpretaciju u D kategoriji na 21.Internacionalnom takmičenju mladih muzičara koje se održalo od 21.do 25.juna 2017.godine u Udinama.

Ovo takmičenje je organizovala muzička asocijacija “Euritmija” sa sjedištem u Povoletu –Udine.

Takmičenje je podijeljeno na četiri kategorije ( A,B,C i D) i dvije sekcije. U prvoj sekciji nastupaju duvački instrumenti i perkusije dok u drugoj sekciji nastupaju gudački instrumenti, klavir , gitara, harmonika i harfa.

Žiri je sastavljen od eminentnih italijanskih i internacionalnih muzičara. Ovogodišnji žiri sačinjavali su: Stefano Bulfon (kompozitor i pijanista), Jiri Pinkas (violina), Piero Vincenti (klarinet), Matej Grahek (flauta) Jo Conjaerts (muzicar, direktor,organizator, metodičar).

Na nivou cijele kategorije i obije sekcije Provincija Udine. dodjeljuje Specijalnu nagradu za interpretaciju. Na završnom koncertu učestvuju prvoplasirani i drugoplasirani izvođači iz kategorija u obije sekcije kao i dobitnik Specijalne nagrade za interpretaciju. Nagrađeni dobijaju i novčanu nagradu