Upis učenika

Osnovna muzička i baletska škola

Upis učenika u sljedeći razred školske 2019/2020. godine obaviće se 18. juna.

Potrebno je popuniti Prijavu za upis, koja se nalazi na portirnici škole i predati je nastavniku instrumenta 18. juna, kada će se uručivati i svjedočanstva.