Profesor Vasović će održati majstorsku radionicu za učenike sa odsjeka harmonike.

Pored naših učenika i profesora, majstorskoj radionici će prisustvovati i učenici muzičkih škola iz Kotora, Nikšića, Bijelog Polja, kao i studenti Muzičke akademije UCG.