U posebno izazovnoj sitauciji nalaze se naši maturanti, koji se pripremaju za prijemne ispite

Naša maturantkinja sa odsjeka Solo pjevanje, Anja Radović 💚 vrijedno vježba, kako bi se što bolje pripremila za prijemni ispit, a u tome joj pomaže njena nastavnica Zorana Latković studioznim radom.

Jedna od kompozicija na kojoj Anja radi je sojo pjesma “Dein blaues Augen” (”Tvoje plave oči”), J. Brahms-a.