U našoj školi održana radionica – Vještine suočavanja s tremom, koju su koncipirali i vodili psiholozi mr Radoje Cerović i Anđa Backović

Trema je iskustvo poznato svima nama. Osjetimo je u situacijama kada nas drugi posmatraju i procjenjuju naše sposobnosti, osobine ličnosti, vještine i kada nam je važno da se pokažemo u najboljem svijetlu i ostavimo dobar utisak na druge. Zato je trema normalna i u situacijama javnog nastupa koje su sastavni dio života mladih muzičara, a jednako i starijih, iskusnih muzičara.
Trema može biti stimulativna, može nas podstaći da damo najbolje od sebe. Međutim, moguće je i da bude tako snažna da nas preplavi, parališe i učini nas neuspješnima.
Ima načina da to spriječimo. Prije svega, važno je da razumijemo zašto osjećamo tremu, koji nas znaci upozoravaju na to, a zatim i koje vještine možemo da razvijamo da bi sprječavali nepoželjnu tremu.
Metode nastave i učenja, učenje na greškama, empatičnost, dobra komunikacija nastavnika i učenika, kao i škole i porodice, osnovni su načini podrške učenicima u suočavanju s ovim izazovima.
 Jedna od preporučenih vještina za kontrolu stresa i treme je meditacija kojom se, uz pomoć stručne osobe, može brzo ovladati.
 Veliku zahvalnost dugujemo uvaženim psiholozima, g-đi Anđi Backović i g-dinu Radoju Ceroviću, na neprocjenjivom doprinosu u ovoj važnoj temi za mlade izvođače!