U četvrtak, 30.11. u 17:30h i 19:00h održani su prvi mjesečni koncerti u Koncertnoj sali PJ Tološi. Nastavićemo sa praksom održavanja mjesenih koncerata tokom cijele školske godine.