”Tumankuqee” u izvedbi naših Antona Lekočaja, Petra Milačića i nastavnika Milorada Šula Jovovića