Tri nova školska instrumenta.

Kao dio kontinuiranog napora da obezbijedimo kvalitetnije uslove za učenje i napredovanje, nedavno smo obezbijedili tri nova muzička instrumenta – flautu i trubu i gitaru za početnike.

Nastavićemo da radimo na unapređivanju kvaliteta nastave kako bi svakom učeniku obezbijedili što bolje uslove za obrazovanje.