Već tradicionalni, 3. seminar horne prof. Goševa, realizovan je i ove godine, ali online putem.

Zbog usklađivanja rasporeda učenika i profesora, što predstavlja veliki izazov u doba pandemije COVID-19, seminar je ovog puta održan iz dvija dijela.

Prvi dio se realizovao od 29. do 31. januara, a drugi dio od 05. do 07. februara.

Profesor Aleksandar Gošev (Makedonija), uz asistenciju naše nastavnice Maše Tulić, tokom šestodnevnog seminara sa mlađim učenicima radio je na postavci ambažure i alikvotnom nizu, a sa starijim učenicima na pravilnom usviravanju, skalama i, naravno, na zadatom programu po izboru profesora (Etide, koncert, komadi).

Bravo za sve učesnike! 👏